contexpert logo

flag_enEnglish

SERVICII

SC ZM Total CONTEXPERT SRL ofera o gama larga de servicii de specialitate care pot fi adaptate functie de solicitarile fiecarui client.
 

Contabilitate generala

 
 • Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare.
 • Elaborarea balantei contabile analitice si sintetice lunare.
 • Intocmirea registrului jurnal, inventar, jurnalelor de TVA si carte mare.
 • Intocmirea bilantului contabil.
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele.
 • Intocmirea ordinelor de plata pentru profit/venit si TVA.
 

Contabilitate internationala

Prezentare: Contabilitatea conform IFRS (Standardele Internationale de Raportare Financiara) si US-GAAP (Standardele USA de Contabilitate) joaca un rol din ce in ce mai important in Romania. Companiile listate in UE si cele ce intocmesc rapoarte conform US-GAAP trebuie sa-si prezinte situatiile financiare conform IFRS din 2005. Este adresat tuturor genurilor de firme, de la productie la servicii, care au in structura actionariatului investitori din afara tarii noastre sau fac parte din grupuri internationale de firme sau utilizatorii situatiilor financiare doresc prezentarea lor intr-o singura "limba" contabila.

sus

Expertiza contabila

 
 • Expertiza contabila este activitatea efectuata de catre o persoana ce indeplineste functia de expert contabil. Expertiza contabila reprezinta controlul registrelor, conturilor si actelor justificative ale unei societati. Scopul activitatii de expertiza contabila este acela de a furniza partilor interesate informatiile necesare pt a gasi o solutie unei contestatii depuse de una dintre parti. Pe langa functia de control, expertiza contabila are o functie de cercetare stiintifica, adica expertiza contabila pune in evidenta modul in care anumite fapte economico finaciare se reflecta in evidenta contabila a unei societati.
  Sfera de actiune a expertizei contabile este reprezentata de activitatea economica a agentilor economici.
  · Prin activitatea de expertiza contabila sunt cercetate situatiile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica.
  · Pe langa cercetare, expertiza contabila presupune si interpretarea datelor de evidenta si formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislatiei in vigoare.
  · In cele din urma expertiza contabila elaboreaza concluzii pe baza constatarilor efectuate, necesare organelor judiciare avizate.
  Expertiza contabila analizeaza conformitatea faptelor economice cu documentele aferente, precum si cauzele care au generat abaterile de la actele normative in vigoare la moamentul respectiv.
  In urma expertizei cotabile este caracterizata starea de fapt a agentului economic in cauza, in raport cu legislatia aplicata domeniului investigat, sunt stabilite legaturile de cauzalitate si responsabilitatile acestuia. Din studierea cauzelor generatoare de pagube in dauna patrimoniului, expertiza contabila poate desprinde deficientele existente in organizarea si conducerea sistemului de evidenta contabila.
  In functie de destinatia sa, expertiza contabila poate fi:
  judiciara, dispusa de organele judiciare pentru solutionarea cauzelor aflate in faza anchetei, cercetare sau judecata;
  extrajudiciara, solicitata de persoane fizice sau juridice interesate fara sa existe un dosar de ancheta, cercetare sau judecata.
 

Este important ca obiectivele expertizei contabile sa stabileasca in fapt urmatoarele:

 • Verificarea gestiunii Administratorului din care sa rezulte sumele incasate, destinatia acestora si platile efectuate.

 • verificarea tuturor Registrelor prevazute de lege pentru Asociatiile de Proprietari, in conformitate cu OG nr 85/2001.

 • Evidentierea si achitarea obligatiilor catre Stat rezultate din activitatea contabila.

 • Incasarea si achitarea CASS-ului, a impozitului pe venit sau profit.

 • Respectarea normelor legale in vigoare in ceea ce priveste avizele si aprobarile necesare Administratorului pentru efectuarea platilor curente, a cheltuielilor necesare sau urgente.

 • Respectarea plafonului cu privire la efectuarea platilor catre furnizorii de servicii.

 • Verificarea legalitatii perceperii unor sume de bani de catre Administrato.r

 • Verificarea legalitatii calculului, efectuat de Administrator in stabilirea, determinarea cauzelor perceperii de catre furnizorii de servicii a unor sume penalizatoare, cuantumul penalitatilor achitate in perioada mentionata si cine se face vinovat de producerea lor.

 • Verificarea tuturor sumelor incasate in numerar de Administrator, confruntindu-se copiile chitantelor cu Registrul de Casa.

 • Verificarea tuturor platilor curente efectuate de Administrator catre furnizorii de servicii, legalitatea lor, si daca in conditiile in care persoana juridica avind de plata mari restante/ penalitati la plata furnizorilor, Administratorul a efectuat cheltuieli care nu erau urgente sau necesare, sau a pastrat banii in Casa fara a plati furnizorii de servicii.

 • Regasirea in evidente a unor plati mai mari/mici decit sumele incasate in perioada respectiva.

 • Stabilirea prejudiciului cauzat persoanelor juridice si persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor legale.

 • regasirea in evidentele Asociatiei a unor plati mai mari/mici decit sumele incasate in perioada respectiva.

 • stabilirea prejudiciului cauzat Asociatiei de Proprietari sau membrilor acesteia si persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor legale avute in vedere.

sus

Consolidarea situatiilor financiare

 

Prezentare: ZM TOTAL CONTEXPERT ofera servicii de consolidare a situatiilor financiare in concordanta cu Directiva a VII-a a CEE si cu IAS (Standardele Internationale de Contabilitate) precum si in concordanta cu IFRS 3 (Standardul International de Raportare Financiara nr.3-2005).
Este adresat tuturor genurilor de firme care au sucursale sau filiale atat in tara cat si in strainatate sau care fac parte din grupuri de firme nationale sau multinationale. Produsul este adresat in special firmelor societati-mama care se incadreaza in conditiile impuse de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1752/2005 pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale consolidate.

 

sus

Consultanta financiara

 
 • Analiza structurilor financiare.

 • Analiza gestiunii financiare, costul si rentabilitatea capitalului investit.

 • Analiza de gestiune a fondului de rulment Determinarea indicatorilor de analiza financiara pe baza de rate, ponderi, retratari, etc.

 • Consultanta financiara privind elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie.

 • Asistenta si consultanta financiara in prevenirea si inlaturarea dificultatilor companiei (analiza riscurilor, determinarea solutiilor, realizarea si monitorizarea planurilor de criza, a planurilor de masuri, a programelor de reorientare si reorganizare, etc.)

 • Consultanta financiara si analiza sistemelor de credit-leasing, factoring, etc.

 • Analiza si consultanta financiara a contului de rezultate

 • Consultanta financiara si analiza a cash-flow-urilor.

 • Consultanta financiara si analiza valorii companiei in prezenta impozitarii rezultatelor.

 • Consultanta financiara privind decizia de investitii in mediu economic cert sau incert.

 

sus

Salarizare, resurse umane

 
 • Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor.

 • Intocmirea si depunerea declaratiilor.

 • Elaborarea si depunerea fiselor fiscale.

 • Intocmirea diverselor adeverinte pentru personal.

 • Intocmirea ordinelor de plata aferente retinerilor salariale.

 • Elaborarea de diverse rapoarte configurate conform cerintelor Dvs.

 • Completarea in carnetele de munca.

 • Completarea registrului pentru evidenta salariatilor.

 • Relatia cu Inspectoratul Teritorial de Munca, Administratia Financiara, Casa de Asigurari Sociale, Casa de Asigurari Sociale de Sanatate, Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca.

 

sus

  Copyright © 2007, Contexpert
    Contexpert contact: office@contexpert.eu, tel/fax: +4021 211.52.02
    Radnet | Director in OrasulTau!

Valid XHTML 1.0 Transitional